1. 72. sjednica Predsjedništva
  Saveza opština i gradova Republike Srpske
  dana 06.10.2021.g. u 15,30 sati,u Gradskoj upravi grada Bijeljina
 2.  

 3. Dnevni red za sjednicu:
 4.  
 5. Izvod iz zapisnika sa 71.sjednice Predsjedništva;
 6. Prijedlog Poslovnika o radu Predsjedništva;
 7. Izvještaj o radu Saveza za period 01.01.-31.08.2021.godine:
 8. Analiza preporuka Glavne službe za raviziju javnog sektora Republike Srpske iz finansijske revizije jedinica lokalne samouprave;
 9. Analiza preporuka Glavne službe za raviziju javnog sektora Republike Srpske iz revizije učinka „Upravljanje imovinom jedinica lokalne samouprave“;
 10. Informacija o aktivnostima projekta „Povećanje obuhvata obveznika poreza na nepokretnost“;
 11. Inicijativa grada Doboj za izmjenu Zakona o zaduživanju, dugu i garancijama;
 12. Informacija o stanju zaštite od požara u Republici Srpskoj u 2021.godini;
 13. Informacija o posjeti delegacije Federacije lokalnih vlasti Izraela;
 14. Prijedlog Memoranduma o saradnji između Saveza opština i gradova Republike Srpske
i Federacije lokalnih vlasti Izraela;
 1. Dopis Udruženja penzionera Republike Srpske;
 2. Inicijativa Sindikata za obrazovanje, nauku i kulturu;
 3. Razno.