Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 (ReLOaD2) nastavak je inicijativa podržanih od strane Evropske unije – Projekat jačanja lokalne demokratije (LOD, 2009-2016) i naknadno proširenog Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD, 2017-2020). Kao i prethodne projekte, ovaj projekat finansira Evropska unija (EU), a sprovodi Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP). ReLOaD2 će se nastaviti provoditi na Zapadnom Balkanu, konkretno Albaniji, Bosni i Hercegovini (BiH), Kosovu*, Sjevernoj Makedoniji, Crnoj Gori i Srbiji.
Na Zapadnom Balkanu još uvijek je nedovoljno razvijena saradnja između jedinica lokalne samouprave i organizacija civilnog društva (OCD). Nedostatak transparentnosti u finansiranju OCD iz javnih izvora se prepoznaje kao jedna od najvećih prepreka razvoja i funkcionisanja civilnog društva, obzirom da ne postoji jasna odgovornost u raspodjeli i potrošnji tih sredstava. Modeli koji se koriste su često nepotpuni i diskriminatorni te ne doprinose jačanju položaja i važnosti civilnog društva u zajednicama i usporavaju dalji razvoj participativne demokratije.
Projekat za cilj ima jačanje participativne demokratije i EU integracija na Zapadnom Balkanu, putem osnaživanja civilnog društva i podsticanja mladih na aktivno sudjelovanje u procesu donošenju odluka, te unapređenja poticajnog pravnog i finansijskog okruženja za civilno društvo. Uz spomenuto, radit će na jačanju partnerstava između lokalnih vlasti i civilnog društva na području Zapadnog Balkana, širenjem uspješnog modela transparentnog projektnog finansiranja OCD (LOD metodologija) iz budžeta jedinica lokalne samouprave, usmjerenog ka većem građanskom učešću i učešću mladih u procesima donošenja odluka i unapređenju pružanja usluga u lokalnim zajednicama.
ReLOaD2 će poboljšati kapacitete lokalnih samouprava i OCD da se uključe u produktivna partnerstva i doprinijet će poboljšanju pružanja usluga i realizaciji lokalnih prioriteta u skladu sa razvojnim strategijama. Podstaći će lokalne vlasti da koriste javno finansiranje OCD na transparentan i razvojno orijentisan način, prepoznajući lokalne potrebe i prihvatajući projektno zasnovan pristup. Također, Projekat će promovisati angažovanje mladih i podržati sprovođenje omladinskih inicijativa, te će raditi na poboljšanju njihovih ekonomskih perspektiva u partnerskim lokalnim zajednicama
U Bosni i Hercegovini, ReLOaD2 će djelovati u 13 partnerskih jedinica lokalne samouprave:
 
1. Grad Bihać
2. Grad Prijedor
3. Grad Gradiška
4. Općina Centar Sarajevo
5. Općina Novo Sarajevo
6. Opština Rudo
7. Općina Vitez
8. Grad Goražde
9. Grad Istočno Sarajevo
10. Grad Mostar
11. Općina Prozor Rama
12. Opština Gacko
13. Opština Ugljevik
 
* Za Europsku uniju, ovo imenovanje ne dovodi u pitanje stav o statusu i u skladu je s UNSCR 1244/1999 i Mišljenjem ICJ-a o proglašenju nezavisnosti Kosova. Za UNDP sve reference na Kosovo shvatit će se u kontekstu UN-ove Rezolucije 1244/1999.

 

ReLOaD2 Facebook:  Regional Programme on Local Democracy - Home | Facebook
ReLOaD2 UNDP webstranica: Regional Programme on Local Democracy in the Western Balkans (ReLOaD) | UNDP u Bosni i Hercegovini
Knowledge Sharing Platforma: ReLOaD Knowledge Sharing Platform (eulocaldemocracy4wb.org)

Status projekta
U toku realizacija

Početak projekta
Januar 2021

Kraj projekta
Decembar 2024

Geografska rasprostranjenost
Bosna i Hercegovina, Albanija,Kosovo,Sjeverna Makedonija,    Crna Gora i Srbija

Kontakt osoba za projekte
Goran Rakić goranr@alvrs.com

Partneri
UNDP, Savez općina i gradova FBiH

Donatori
Evropska Unija

 

Publikacije/Brošure

 

Video