ONLINE ŠKOLOVANjE ZA RUKOVODIOCE FUK-a SA MOGUĆNOŠĆU STICANjA SERTIFIKATA
DATUM PRISTUPA ŠKOLOVANjU JE OD MOMENTA EVIDENTIRANE UPLATE
Zbog velikog interesovanja ovom prilikom želimo da Vas pozovemo na online školovanje u organizaciji SEVOI GRUPE D.O.O. na temu Finansijsko upravljanje i kontrola.
 
U nastavku se možete detaljnije informisati o jedinstvenom, stručnom, akreditovanom ONLINE školovanju.
 
Nakon uspešno položenog ispita kandidat ima mogućnost da stekne uslov za izdavanje stručnog Sertifikata (sertifikat je važeći u celoj EU).
 
NAMENA I CILj ŠKOLOVANjA - RUKOVODILAC FINANSIJSKOG UPRAVLjANjA
Školovanje je namenjeno svim Rukovodiocima korisnika javnih sredstava, zaposlenima u lokalnoj samoupravi, kao i svim direktnim i indirektnim korisnicima javnih sredstava.
 
Kroz implementaciju sistema FUK-a potrebno je imenovati Rukovodioca FUK-a.
 
NAČIN REALIZACIJE
Predavanje će se realizovati ONLINE - PPT prezentacijom, segmentiranom po modulima. Svaki modul se može slušati 14 dana u bilo kom vremenskom periodu i koliko god puta je neophodno, nakon čega sledi polaganje ispita.
 
Posle uspešno položenog ispita nakon prisustvovanja edukaciji podeljenoj u 4 modula, kandidat će steći uslov za izdavanje sertifikata pod nazivom RUKOVODILAC FINANSIJSKOG UPRAVLjANjA I KONTROLE (ispunjen zahtev za izdavanje sertifikata važećeg u celoj EU).
 
PREDAVAČ NA ŠKOLOVANjU JE:
Dr. Željko Krpan, eminentni stručnjak iz oblasti Finansijskog upravljanja i kontrole, sa iskustvom od preko 700 polaznika školovanja u državama regiona, autor više stručnih knjiga iz ove oblasti, Predsednik uprave SEVOI GRUPACIJE i direktor SEVOI GRUPE D.O.O. Beograd, specijalizovan za finansijsko upravljanje i kontrolu, Strateško planiranje i GDPR. Praktično i teoretski će Vam preneti iskustvo stečeno saradnjom sa više od 1100 poslovnih subjekata u različitim državama regiona (Republika Srbija, Republika Srpska, Republika Hrvatska, Crna Gora, Federacija BiH).
SPOSOBNOST KANDIDATA NAKON ZAVRŠENOG ŠKOLOVANjA
FUK:
 
Praćenje i ocenjivanje celokupnog sistema unutrašnje kontrole
Izrada procesne orijentacije organizacije
Izrada registra rizika i procenjivanje rizika
Koordinacija razvoja i sprovođenja programa unutrašnje kontrole
Praćenje utvrđenih nedostataka i potrebnih korektivnih radnji
Osiguravanje da su zaposleni upoznati sa primenjivim politikama poslovanja, da dobijaju odgovarajuću obuku na području unutrašnje kontrole
Izveštavanje prema zahtevima internih i eksternih korisnika
Kotizacija za polaznike:
 
ZA JEDNU OSOBU: 250,00 km + PDV
POLAGANjE STRUČNOG ISPITA I IZDAVANjE MEĐUNARODNOG SERTIFIKATA ZA RUKOVODIOCA FUK-a: 200,00 km + PDV
Prijavu možete preuzeti ovdje
Prijavnica-FUK 350.76KB