Projekat “Jačanje kapaciteta saveza opština i gradova u Bosni i Hercegovini” je projekat razvoja kapaciteta koji finansiraju  Vlada Kraljevine Švedske i Vlada Švajcarske konfederacije,koji ima za cilj da podrži dva saveza opština i gradova u BiH - Savez opština i gradova Republike Srpske (SOGRS) i Savez općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine, i uz tehničku podršku Švedske asocijacije lokalnih vlasti  (SALAR) u periodu od februara 2018. do jula 2021. godine.
Cilj projekta je dalje jačanje kapaciteta saveza opština i gradova u smislu zastupanja i zagovaranja interesa jedinica lokalne samouprave, unapređenja unutrašnje strukture i upravljanja, kao i  saradnje sa članicama kroz implementaciju odabranih prioriteta iz strateških planova Saveza, kako bi postali respektabilni akteri lokalne uprave u Republici Srpskoj i BiH.
Zakonom o sistemu internih finansijskih kontrola u javnom sektoru Republike Srpske Srpske (''Službeni glasnik Republike Srpske'', br. 91/16), Uputstvom o načinu i postupku uspostavljanja i sprovođenja sistema finansijskog upravljanja i kontrole (''Službeni glasnik Republike Srpske'', br. 99/17), Pravilnikom o sadržaju izvještaja i načinu izvještavanja o sistemu finansijskog upravljanja i kontrole (''Službeni glasnik Republike Srpske'', br. 112/17) i Priručnikom za uspostavljanje i razvoj finansijskog upravljanja i kontrole jedinice lokalnih samouprava su u obavezi da urede sistem internih kontrola (FUK) u skladu sa pomentuom zakonskom regulativom i COSO okvirom.
 
 S obzirom na kompleksnost posla uvođenja sistema internih kontrola s jedne strane,
i interne kapacitete lokalnih samouprava za ispunjenje ovih zahtjeva i sadašnje uslove, koji pokazuju da ovi procesi u većini jedinica lokalne samouprave (u daljem tekstu JLS) nisu započeti ili su djelimično započeti, prisutne su mnogobrojne nepravilnosti u sistemu internih kontrola JLS, što potvrđuju revizorski izvještaji.
 
S tim u vezi, ukazala se potreba izradom standardizovano modela za uređivanje sistema finansijskog upravljanja i kontrole, koji će pomoći nadležnim licima u JLS odgovornim za uvođenje ovog sistema da ove procese započnu i izvrše u što kraćem roku. U zavisnosti od stepena razvijenosti JLS modeli će se moći lako prilagođavati tim zahtjevima i potrebama.