Obavještavamo vas da je u okviru pilot projekta Programa EU Kreativna Evropa 2014-2020 i – Portunus  objavljen Poziv „Mobilnost u muzici“.
 
Krajnji rok za prijavu je 28. februar 2021. godine do 18.00 časova.
 
Cilj Poziva je povezivanje umjetnika i podrška međunarodnoj saradnji u oblasti muzike.
 
Na predmetni poziv mogu se prijaviti kompozitori, muzičari i pjevači (po mogućnosti u klasičnoj muzici, džezu i tradicionalnim muzičkim žanrovima).
 
Ukupan budžet Poziva iznosi do 3 000 evra po osobi.
 
U prilogu dostavljamo Poziv za prijavu, a detaljne informacije o Pozivu dostupne su OVDJE.