MInistarstvo uprave i lokalne samouprave Republike Srpske uputilo je Instrukciju i Zaključak svim jedinicama lokalne samouprave u vezi sa epidemiološkom situacijom.
Ministrica je uputila apel svim gradonačelnicima i načelnicima opština da shvate ozbiljnost epidemiološke situacije, da istu prate i preduzimaju odgovarajuće mjere iz svoje nadležnosti.

Instrukciju i Zaključak možete preuzeti ovdje...