Obavještavamo vas da je Regionalna kancelarija za saradnju sa mladima (RYCO) u partnerstvu sa Saveznom Vladom Njemačke objavila Poziv za takmičenje mladih dizajnera za izradu vizuelnog identiteta Samita Berlinskog procesa 2021. godine. 
 
Rok za podnošenje prijava je 07. april 2021. godine do 23.59 časova.
 
Cilj takmičenja je odabir jednog konkursnog rada od prijavljenih projekata koji će se koristiti kao zvanični logo Samita Zapadnog Balkana u Berlinu 2021. godine.
 
Logo treba da bude grafički simbol njemačkog predsjedavanja Berlinskim procesom i to:
  • da ilustruje Berlinski proces kao inicijativu usmjerenu na ekonomsko i društveno jačanje te saradnju i razvoj infrastrukture;
  • da se odnosi na Zapadni Balkan, Evropsku uniju i Njemačku;
  • da uključuje simbole i obilježja pristupanja, približavanja, politike otvorenih vrata, prekogranične saradnje, prioritete povezivanja (razvoj transporta, energije, telekomunikacija i infrastrukture) i međuljudskih odnosa.
 
Na poziv se mogu prijaviti takmičari:
  • između 18 i 30 godina;
  • sa stalnim boravištem u jednoj od šest ugovornih strana Zapadnog Balkana (Albanija, BiH, Kosovo*, Crna Gora, Sjeverna Makedonija, Srbija);
  • koji poštuju duh pomirenja i saradnje na Zapadnom Balkanu.
 
Organizatori će nagraditi autore tri najbolje prijave:
  • prva nagrada – 2 000 evra;
  • druga nagrada – 1 000 evra;
  • treća nagrada – 500 evra.
 
U prilogu vam dostavljamo Smjernice za aplikante i aplikacioni formular, a detaljne informacije dostupne su OVDJE.
 
Molimo aplikante iz Republike Srpske da na mejl fondovieu@meoi.vladars.net potvrde prijavu prijedloga projekta u okviru ovog poziva.