Obavještavamo vas da je Global Development Network (GDN) objavio Poziv za dostavljanje prijave za japansku nagradu za najinovativniji razvojni projekat za 2021. godinu koji finansira Ministarstvo finansija Vlade Japana.
 
Rok za dostavljanje prijave je 09. jun 2021. godine.
 
Nagrada je usmjerena na projekte koji su trenutno u fazi sprovođenja te koji utiču na visoko marginalizovane i obespravljene grupe koje se nalaze u zemljama u razvoju.
 
Tematske oblasti su:
  • Univerzalno zdravstveno osiguranje i COVID-19;
  • Smanjenje rizika od katastrofa u ruralnim područjima, usmjereno na zajednicu i
  • Kvalitetna urbana infrastruktura, upravljanje i vođenje zajednice.
 
Za svaku od tematskih oblasti pobjednički projekti dobiće grantove u vrijednosti od 45 000 američkih dolara. Za kategoriju „Najinovativniji razvojni projekat” dodijeliće se devet grantova u vrijednosti od 135 000 američkih dolara.
 
Na predmetni poziv mogu se prijaviti neprofitne nevladine organizacije i organizacije civilnog društva.
 
U prilogu dostavljamo Smjernice za aplikante, a detaljne informacije dostupne su OVDJE.
 
Molimo aplikante iz Republike Srpske da na mejl fondovieu@meoi.vladars.net potvrde prijavu prijedloga projekta u okviru ovog poziva.