Obavještavamo vas da je Evropski institut za javnu upravu objavio konkurs za Evropsku nagradu za javni sektor (EPSA 2021) „Izgradnja bolje Evrope za građane“.
 
Rok za dostavljanje prijava je 10. maj 2021. godine do 23:59 časova.
 
Nagrada će se dodjeljivati za tri teme koje je odredila EPSA 2021:
  • Digitalna javna uprava;
  • Inovacije u javnoj upravi;
  • Zelena javna uprava.
 
Za svaku temu biće dodijeljene po tri nagrade i najmanje devet sertifikata o najboljoj praksi.
 
Na konkurs mogu se prijaviti svi subjekti javne vlasti: ministarstva, odjeljenja, agencije, državna preduzeća, jedinice lokalne samouprave i dr.
 
U prilogu dostavljamo Vodič za aplikante, a detaljne informacije dostupne su OVDJE
 
Molimo aplikante iz Republike Srpske da na mejl fondovieu@meoi.vladars.net potvrde prijavu prijedloga projekta u okviru ovog poziva.