Ovdje možete preuzeti Dnevni red Konferencije koja će se održati u periodu između 10-11 maja 
na temu Pametnih gradova i infrastruktura