Obavještavamo vas da je u okviru Programa EU Građani, jednakost, prava i vrijednosti 2021-2027 (EU Programme Citizens, Equality, Rights and Values 2021-2027) objavljen Poziv za podnošenje prijedloga za zaštitu i promociju prava djece.
Rok za dostavljanje projektnih prijedloga je 07. septembar 2021. godine do 17.00 časova.
Cilj Poziva je uspostaviti, poboljšati i obezbijediti adekvatan okvir za nove i postojeće mehanizme učešća djece na lokalnom nivou. Takođe, cilj Poziva je da se osmisle konkretne akcije i aktivnosti koje će odgovoriti na potrebe djece u vrijeme pandemije i vanrednih situacija.
Poziv posebno teži:
·         uključivanju djece u proces donošenja odluka i odgovora na mjere pandemije Covid-19;
·         da u saradnji sa djecom identifikuje koje aktivnosti i usluge su najviše pogođene; i
·         uključivanju djece u stvaranje mehanizama koji podržavaju njihove potrebe kako bi se prevazišao negativni uticaj pandemije Covid -19.

Budžet Poziva iznosi 2 160 000 evra, a minimalna vrijednost projekta je 75 000 evra.
Na Poziv se mogu prijaviti sljedeći aplikanti: državne i lokalne vlasti, organizacije civilnog društva, uključujući međunarodne organizacije i organizacije civilnog društva i akademsku zajednicu čiji je rad relevantan u oblasti prava djeteta.U prilogu dostavljamo Smjernice za aplikante, a detaljne informacije dostupne su OVDJE.
Molimo aplikante iz Republike Srpske da na mejl fondovieu@meoi.vladars.net potvrde prijavu prijedloga projekta u okviru ovog poziva.