Obavještavamo vas da je Savezno ministarstvo za evropske i međunarodne poslove Republike Austrije objavilo Poziv za dostavljanje prijava „Nagrada za multikulturalna dostignuća 2021“.
 
Rok za dostavljanje prijava je 06. jun 2021. godine.
 
Cilj Poziva je podrška uspješnim i inovativnim projektima iz oblasti multikulturnog dijaloga.
 
Nagrada se dodjeljivati za projekte iz sljedećih kategorija:
  • Održivost (nagrada u iznosu 10 000 evra);
  • Aktuelnost (nagrada u iznosu 6 000 evra);
  • Tehnologija (nagrada u iznosu 6 000 evra);
  • Inovacije (nagrada u iznosu 6 000 evra);
  • Mediji (nagrada u iznosu 6 000 evra).
 
Na Poziv se mogu prijaviti neprofitne organizacije (nevladine organizacije, asocijacije, fondacije, obrazovne ustanove socijalnog karaktera, vjerske organizacije), organizacije iz privatnog sektora i pojedinci iz civilnog društva.
 
U prilogu dostavljamo Poziv za projekte 2021, a detaljne informacije dostupne su OVDJE.
 
Molimo aplikante iz Republike Srpske da na mejl fondovieu@meoi.vladars.net potvrde prijavu prijedloga projekta u okviru ovog poziva.