Na osnovu Memoranduma o saradnji između Saveza gradova i opština Republike Srpske i Njemačkog društva za međunarodnu saradnu (GIZ), Otvoreni regionalni fond za Jugoistočnu Evropu – Modernizacija opštinskih usluga, definisani su principi saradnje u cilju realizacije projekta „Pametni gradovi – ka digitalnoj transformaciji gradova u Bosni i Hercegovini“.
Cilj projekta je:
  • Podizanje svijesti o značaju digitalne transformacije lokalnih samouprava i modernizacije usluga prema građanima i privredi uz korištenje digitalnih tehnologija.
  • Razvijanje svjesnosti i razumijevanja u SOGRS o trendovima digitalne transformacije.
  • Jačanje kapaciteta SOGRS u oblasti digitalne transformacije JLS u svrhu izgradnje posredničke uloge SOGRS prema svojim članicima i šire (SOGRS kao platforma za podršku članicama u smislu pružanja znanja, informacija i kontakata).
  • Promocija planskog pristupa digitalnoj transformaciji,  inovativnim pametnim rješenjima i digitalnoj kulturi na širem planu.
  • Umrežavanje lokalnih samouprava zainteresovanih za tranziciju u pametni grad sa relevantnim organizacijama, institucijama i donatorima kroz Smart City Savjet  koji će biti osnovan kao tijelo za umrežavanje i razmjenu iskustava na temu digitalne transfomacije JLS.
 
U projekat su uključene pilot jedinice lokalne samouprave: Zvornik, Pale i Prijedor.
Projekat traje do 31. oktobra 2023. godine.
U prilogu je Bilten broj 1 projekta SMART CITY FORUM.