Obavještavamo vas da je u okviru Programa EU Kreativna Evropa 2021-2027, otvoren Poziv za dostavljanje prijedloga projekata „Evropski projekti saradnje“.
 
Rok za dostavljanje prijedloga projekata je 07. septembar 2021. godine.
 
Ciljevi Poziva:
  1. Podrška projektima koji doprinose međunarodnom kulturnom stvaranju i mobilnosti umjetnika i umjetničkih djela;
  2. Podrška inovativnom pristupu u implementaciji aktivnosti u kulturnom i kreativnom sektoru.
 
Predmetni Poziv finansira tri kategorije projekata:
            ¾           Mali projekti saradnje: konzorcijum od najmanje tri partnera iz tri zemlje koje ispunjavaju uslove, maksimalan iznos  granta 200.000 evra po projektu;
            ¾           Srednji projekti saradnje: konzorcijum od najmanje pet partnera iz pet zemalja koje ispunjavaju uslove, maksimalan iznos granta 1.000.000 evra po projektu;
            ¾           Veliki projekti saradnje: konzorcijum od najmanje deset partnera iz deset zemalja koje ispunjavaju uslove, maksimalan iznos granta 2.000.000 evra po projektu.
 
Na Poziv se mogu prijaviti pravna lica osnovana u nekoj od zemalja učesnica Programa Kreativna Evropa.
 
Ukupan budžet Poziva iznosi 60 942 906 evra.
 
U prilogu dostavljamo Poziv za dostavljanje prijedloga projekata, a detaljne informacije dostupne su OVDJE.
 
Molimo aplikante iz Republike Srpske da na mejl fondovieu@meoi.vladars.net potvrde prijavu prijedloga projekta u okviru ovog poziva.