Obavještavamo vas da je u okviru projekta EU4Business Recovery objavljen Javni poziv za izvozno-orijentisani sektor (metal/drvo).
 
Rok za prijavu je 26. septembar 2021. godine.
 
Opšti cilj Javnog poziva je ublažavanje negativnih posljedica krize izazvane virusom COVID-19 u drvo-prerađivačkoj, metalnoj i mašinskoj industriji.  
 
Poziv će finansirati dva sektora:
·         Drvnoprerađivački i
·         Metalno i mašinski.
 
Prihvatljivi aplikanti moraju da ispunjavaju sljedeće uslove: da su pravna lica registrovana na teritoriji Republike Srpske/BiH prema zakonima prije 31.12.2018. godine, da pripadaju kategoriji mikro, malih i srednjih preduzeća, da obavljaju djelatnosti koje se odnose drvo-prerađivačku, metalnu i mašinsku industriju.
Bespovratna sredstva moraju se koristiti za finansiranje savjetodavnih usluga i podršku implementaciji, a namijenjena su za:
·         Podsticaj razvoju poslovanja reorganizacijom/lokalizacijom lanaca snabdijevanja i proizvodnim inovacijama;
·         Diversifikaciju baze klijenata kroz pristup novim tržištima.
 
Ukupan budžet Poziva iznosi 3 miliona evra, budžet za drvo-prerađivačku industriju je 1.5 miliona evra kao i za metalnu i mašinsku industriju 1.5 miliona evra. Iznos bespovratnih sredstava po projektu kreće se u rasponu od 10 000 do 48 000 evra.
 
U prilogu vam dostavljamo Smjernice za podnosioce prijava, a detaljne informacije dostupne su OVDJE.
 
Molimo aplikante iz Republike Srpske da na mejl fondovieu@meoi.vladars.net potvrde prijavu prijedloga projekta u okviru ovog poziva.