Ministarstvo finansija Republike Srpske je na osnovu raspisanog javnog poziva za finansiranje i sufinansiranje projekata sa Budžetske stavke Javne investicije za opštine i gradove Republike Srpske u 2021. godini odobrilo kandidovane projekte vrijednosti 27,8 miliona KM, te je na svom sajtu objavilo spisak projekata koje je do sada sukcesivnim odabirom odobrila Vlada Republike Srpske - link.

Prilikom raspisivanja javnog poziva bilo je planirano da za projekte finansiranja i sufinansiranja jedinica lokalne samouprave bude namijenjeno 20 miliona KM, ali je pristigao veliki broj projekata iz svih gradova i opština, nakon čega se vrši analiza kandidovanih projekata, te je odlučeno da se proširi obuhvat kako bi se projekti mogli realizovati na dobrobit građana.

Pomenutim sredstvima planirano je prvenstveno finansiranje ili sufinansiranje projekata vodovodne i kanalizacione i putne infrastrukture, te projekti izgradnja školskih objekata i administrativnih zgrada. Između ostalog, odobreni su projekti: izgradnja sportske dvorane u naselju Lauš u Banjaluci, asfaltiranje puta prema naselju Klečak u opštini Berkovići i izgradnja vodovodnog sistema na lokaciji Žegulja u toj opštini, rekonstrukcija mosta u naselju Dobrun u Višegradu, izgradnja zgrade za mlade bračne parove u opštini Gacko, izgradnja i rekonstrukcija putne infrastrukture u opštinama Vukosavlje, Derventa, Istočni Mostar-Nevesinje, Sokolac, Srbac i Foča, te spajanje puta Urije-Rašće Brdo u opštini Kotor Varoš.

Takođe, među projektima koji će biti finansirani iz javnih investicija su: projekti vodovodne infrastrukture u Kneževu, Sokocu, Palama, Nevesinju, Berkovićima, a planirana su i sredstva za nabavku medicinske opreme u Domu zdravlja Kotor Varoš, za adaptaciju za potrebe predškolske ustanove u opštini Donji Žabar, te sufinansiranje završetka radova na izgradnji Narodnog pozorišta u opštini Istočno Novo Sarajevo.

Odlukom o izmjeni odluke, projekati čije finansiranje je odobreno iz sredstava namijenjenih u Budžetu Republike Srpske za javne investicije u 2021. godini ukupno iznose 104.176.714 KM.

Izvor: Internet stranica Vlade Republike Srpske