U prilogu je Poziv za podnošenje aplikacije za učešcće u projektnoj komponenti: „Promovisanje regionalne razmjene o implementaciji planova održive urbane mobilnosti u zemljama Zapadnog Balkana (ProSUMP)“.

ORF ETC komponenta: „Promovisanje regionalne razmjene o implementaciji planova održive urbane mobilnosti u zemljama Zapadnog Balkana (ProSUMP)“ podržana od strane Saveza opština i gradova Republike Srpske ima za cilj podržati gradove i opštine jugoistočne u jačanju kapaciteta jedinica lokanih samouprava za implementaciju mjera održive urbane mobilnosti. Projekat implementira GIZ u ime Vlade Njemačke.