Drugi ciklus održavanja e-kursa Mobilni terenski timovi (razvijenog u okviru projekta „Jačanje lokalnih kapaciteta za implementaciju Agende 2030 i principa Ne ostavljajte nikoga iza sebe – SoRI 2) planirano je da počne u drugoj nedelji februara, sa uvodnim vebinarom.
Voditelj kursa biće Aleksandra Georgievska.
U prilogu je brošuru e-kursa u kojoj možete pronaći više informacija o njegovom sadržaju i strukturi.

Rok za prijavu učešća je 6.februar 2022.godine, putem prijavnog obrasca, slanjem na adresu info@alvrs.com