Obavještavamo vas da je Austrijsko savezno Ministarstvo za evropske i međunarodne poslove objavilo poziv „Intercultural achievement award“.
Rok za prijavu je 15. april 2022. godine.
Projekti koji se prijavljuju za „Intercultural achievement award“ moraju podržavati najmanje jednu od sledećih oblasti:

·         Umjetnost i kultura,

·         Mladi,

·         Ljudska prava,

·         Globalno građansko obrazovanje,

·         Integracije i

·         Rodna ravnopravnost.

Prihvatljivi aplikanti su nevladine organizacije (udruženja građana, fondacije, dobrotvorne obrazovne institucije, vjerske organizacije i komercijalne organizacije) čiji se projekti uglavnom fokusiraju na interkulturalne i međureligijske dijaloge.

Nagrada se dodjeljuje sledećim kategorijama:

·         kategorija održivost: najbolji tekući projekat na međusektorsku temu životne sredine i interkulturalnosti – 10 000 evra;

·         kategorija nedavni događaji: najbolji projekat u vezi sa aktuelnim događajem – 6 000 evra;

·         kategorija tehnologija: najbolja primjena tehnologije u kontekstu interkulturalnog projekta – 6 000 evra;

·         kategorija inovacija: najinovativniji interkulturalni projekat – 6 000 evra i

·         kategorija mediji: najbolji medijski doprinos interkulturalnom razumijevanju – 6 000 evra.

 

U prilogu dostavljamo Smjernice za aplikante, a detaljne informacije o Pozivu dostupne su OVDJE.

 

Molimo aplikante iz Republike Srpske da na mejl fondovieu@meoi.vladars.net potvrde prijavu prijedloga projekta u okviru ovog poziva.