O projektu
 

 Projekat “Jačanje kapaciteta saveza opština i gradova u Bosni i Hercegovini” je projekat razvoja kapaciteta koji finansiraju  Vlada Kraljevine Švedske i Vlada Švajcarske konfederacije,koji ima za cilj da podrži dva saveza opština i gradova u BiH - Savez opština i gradova Republike Srpske (SOGRS) i Savez općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine, i uz tehničku podršku Švedske asocijacije lokalnih vlasti  (SALAR) u periodu od februara 2018. do jula 2021. godine.

Cilj projekta je dalje jačanje kapaciteta saveza opština i gradova u smislu zastupanja i zagovaranja interesa jedinica lokalne samouprave, unapređenja unutrašnje strukture i upravljanja, kao i  saradnje sa članicama kroz implementaciju odabranih prioriteta iz strateških planova Saveza, kako bi postali respektabilni akteri lokalne uprave u Republici Srpskoj i BiH.

Status projekta
 U toku realizacija

Početak projekta
 01/02/2018

Kraj projekta
 31/01/2022

Geografska rasprostranjenost
BiH

Kontakt osoba za projekat
Predrag Pajić

Partneri
Savez općina i gradova Federacije BiH i  Švedska asocijacije lokalnih vlasti  (SALAR) 

Donatori
Vlada Kraljevine Švedske i Vlada Švajcarske konfederacije

 

Publikacije/Brošure

Video