Poštovani,
U prilogu se nalazi pozivno pismo na info sesije prije objavljivanja javnog poziva za sve Opštine i Gradove na području BiH u vezi implementacije manjih SECAP aktivnosti.
Biće organizovane tri sesije i to:
Sesija 1: 02/06/2022 10:00-11:30
Sesija 2: 08/06/2022 10:00-11:30
Sesija 3: 16/06/2022 10:00-11:30
 
Teme online sesija date su u pozivu, kao i zoom link za priključenje (NALAS).