ICLD: Program naprednog međunarodnog treninga Program ženskog političkog liderstva 2023 je otvoren za prijave. ICLD je proširio delokrug programa za ovaj deveti krug, a program ženskog političkog liderstva sada se otvara za žene koje imaju izabrano mesto u lokalnoj ili regionalnoj vladi u bilo kojoj od OECD-DAC-ovih ODA zemalja.

Program je otvoren za prijave od 15. jula do 9. septembra 2022. godine.