Javni poziv 2022. godine za finansiranje zapošljavanja invalidnih lica kroz tri komponente.