Savez opština i gradova Republike Srpske poziva zainteresovane da se prijave za učešće na e kursu „Forum za socijalni dijalog“, namijenjenom za zaposlene u opštinama, gradovima i opštinskim institucijama koji se bave pitanjima socijalne zaštite, kao i za načelnike, gradonačelnike i odbornike.
 
Forum za socijalni dijalog je osmišljen kao participativna platforma zasnovana na principima nediskriminacije. Ideja ovog pristupa jeste da lokalne zajednice, koje su najbliže građanima, uključe građane (posebno ranjive grupe stanovništva) u procese donošenja odluka i oblikovanje lokalnih politika i usluga za ranjive grupe.
 
Kurs počinje 19. oktobra i traje do 17. novembra 2022. godine. Kurs se održava na srpskom jeziku i dio je e-learning platforme NALAS-a (Mreže asocijacija lokalnih vlasti jugoistočne Evrope). Za sve polaznike koji uspješno završe kurs osigurani su certifikati.
 
Detaljnije informacije o kursu možete pronaći u brošuri koja se nalazi u prilogu.
 
Svi koji su zainteresovani za pohađanje kursa trebaju popuniti prijavni obrazac koji se nalazi u prilogu i isti dostaviti na mail info@alvrs.com, najkasnije do 17. oktobra 2022. godine.
 
Za sve dodatne informacije, kontakt osoba je Vladana P.Đorđić, tel. 055 220 270.