Poziv za  Web-seminar "Upravljanje različitostima" koji je planiran da se održi 15. novembra u 11:00 (CET) preko Zoom platforme. Ovaj web seminar će donijeti znanja o:
Osnovni principi i ključne karakteristike upravljanja različitošću kao modela za uključivanje manjina i drugih ranjivih grupa
Izazovi, prilike i naučene lekcije;
Pozitivni primjeri upravljanja različitostima iz regije
Web-seminar će se održati na engleskom jeziku.