Glavna služba za reviziju javnog sektora Republike Srpske je provela reviziju učinka „Pronatalitetne mjere u jedinicama lokalne samouprave Republike Srpske“. Svrha ove revizije učinka je, da se primjenom utvrđenog metodološkog okvira, ispita efikasnost i efektivnost mjera i aktivnosti jedinica lokalne samouprave na podsticanju rađanja djece i podrške roditeljstvu, te da se na osnovu rezultata revizije ponude preporuke čijom implementacijom od strane nadležnih institucija se može unaprijediti odgovor na „fenomen nedovoljnog rađanja“. 
Provedena revizija je u organizaciono-institucionalnom pogledu obuhvatila ispitivanje uloga, nadležnosti i odgovornosti: Vlade Republike Srpske, Ministarstva porodice, omladine i sporta, gradova Banja Luka, Prijedor, Doboj, Bijeljina, Zvornik, Trebinje, opština Kozarska Dubica, Kneževo, Šamac, Višegrad, Pale i Nevesinje.