Novi Projekat pomoći lokalnoj upravi u Bosni i Hercegovini (BiH) je petogodišnji program pomoći koji finansira Američka agencija za međunarodni 
razvoj (USAID).
Cilj Projekta je pružanje pomoći partnerskim jedinicama lokalne samouprave (JLS) da postanu efikasnije, transparentnije i odgovornije u pružanju javnih usluga građanima i poslovnim subjektima te da jačaju vlastite kapacitete za ispunjavanje društveno-ekonomskih potreba svojih zajednica. 
Projekat će pružati višegodišnju tehničku pomoć i razvijati kapacitete s ciljem podrške partnerskim JLS da bolje planiraju, upravljaju i poboljšaju kvalitet usluga javne uprave, podstaknu održivi lokalni razvoj, te povećaju transparentnost i odgovornost građana i poslovnih subjekata.
Konkretnije, podrška može da sadrži izradu planova održivosti za podršku javno-privatnom partnerstvu (JPP), lokalnom ulaganju i sl., omogućavanje pristupa fondovima EU kao što je IPA te drugim mogućnostima finansiranja iz  donatorskih sredstava, pružanje neophodnog znanja, ekspertize i obuke po potrebi, i sl.
Osim toga, odabrane jedinice lokalne samouprave će moći da ostvare pravo na skromnu pomoć za nabavku IKT programa i opreme, neophodnih za unapređenje rada te kvalitetnije planiranje i upravljanje ekonomskim rastom i lokalnim razvojem.