Obavještavamo vas da je objavljen Prvi poziv koji se finansira iz IPA programa prekogranične saradnje Interreg Hrvatska-BiH-Crna Gora 2021-2027.
 
Rok za dostavljanje projektnih prijedloga je 28. jul 2023. godine do 15.00 časova.
 
Kroz ovaj poziv će se finansirati šest specifičnih ciljeva:
1.1. Istraživanje i inovacije, (budžet za specifični cilj 1.1. je 5 416 000 evra);
2.1. Energetska efikasnost, (budžet za specifični cilj 2.1. je 5 751 250 evra);
2.4. Adaptacija na klimatske promjene, (budžet za specifični cilj 2.4. je 9 202 000 evra);
2.6. Cirkularna ekonomija, (budžet za specifični cilj 2.6. je 5 751 250 evra);
4.5. Zdravlje, (budžet za specifični cilj 4.5. je 7 700 000 evra) i
4.6. Turizam i kultura (budžet za specifični cilj 4.6. je 7 274 800 evra).
 
Na ovaj poziv mogu se prijaviti:
  • neprofitno pravno lice koje je osnovalo javno ili privatno lice u svrhu javnog interesa ili zadovoljavanja potreba od opšteg interesa;
  • profitna pravna lica samo ako su 100% u vlasništvu države, jedinica regionalne/lokalne uprave ili nevladinih organizacija;
  • aplikanti moraju biti registrovani najmanje 12 mjeseci prije isteka roka za podnošenje prijava i
  • privatni partneri (vodeći ili partneri na projektu) moraju imati godišnji prihod za dvije posljednje zaključene finansijske godine (kumulativno) u najmanjem iznosu koji je jednak iznosu traženog granta (veličina granta određenog partnera, a ne ukupnog projekta) - *privatni partner* = NVO, DOO ili AD u 100% vlasništvu države, jedinice lokalne samouprave.
 
Ukupan budžet Poziva iznosi 41 095 300 evra.
 
Detaljne informacije o pozivu dostupne su OVDJE
 
Aplikacije se podnose putem ZAJEDNIČKOG ELEKTRONSKOG SISTEMA ZA PRAĆENjE.
 
Za Prvi poziv održaće se info sesija 02. juna 2023. godine u Banjoj Luci. Za učešće se možete prijaviti OVDJE.
 
Molimo aplikante iz Republike Srpske da na imejl fondovieu@meoi.vladars.net potvrde prijavu prijedloga projekta u okviru ovog poziva.