Savez opština i gradova Republike Srpske raspisuje konkurs „Život je u lokalnoj zajednici“ za najbolji medijski prilog o praksi u lokalnoj samoupravi.
Konkurs je je otvoren od 8.maja do 8. oktobra 2023.godine za novinare lokalnih,regionalnih ili nacionalnih medija sa područja Republike Srpske.
Teme konkursa su zaštita živote sredine, rodna ravnopravnost,unapređenje položaja ranjivih grupa na lokalnom nivou, privlačenje investicija na lokalnom nivou i uključivanje građana u proces donošenja odluka na lokalnom nivou.
Raspisivanjem konkursa Savez želi da istakne važnost i ulogu lokalnih vlasti u ovim oblastima, radi poboljšanja kvaliteta usluga koje pružaju građanima.
Ocjenu o najboljim medijskim prilozima donijeće nezavisni žiri, koji čine iskusni urednici i novinari vodećih redakcija.
Autorima najboljih medijskih priloga biće dodjeljene nagrade.
Nagrađeni prilozi biće predstavljeni na finalnom skupu tokom oktobra/novembra mjeseca 2023.godine.
Predmet ocjenjivanja biće prilozi objavljeni u periodu trajanja konkursa.
Medijske priloge potrebno je poslati na adresu Saveza, Služba za informisanje, ul.Potporučnika Smajića 18/III, 76300 Bijeljina. i na emajl adresu: info@alvrs.com
Info LETAK 383.36KB