Konferencija „Uticaj procesa EU integracija na jedinice lokalne samouprave - mogućnosti i izazovi“zajednički organizuju Savez opština i gradova Republike Srpske i Saveza općina i gradova Federacije BiH koja će se održati u Tesliću (hotel Kardial) 08.06.2023. godine.
 
Cilj konferencije je prezentovati značaj i uticaj EU integracija na lokalne zajednice, te ukazati na prilike i izazove sa kojima se jedinice lokalne samouprave u Bosni i Hercegovini susreću u svojim nastojanjima da se što bolje pripreme za ove procese. Značaj ove teme je posebno naglašen dodjeljivanjem kandidatskog statusa Bosni i Hercegovini 15. decembra 2022. godine.