Savez opština i gradova Republike Srpske uz podršku Misije OEBS-a u Bosni i Hercegovini je izradio model Etičkog kodeksa skupštine grada/opštine u Republici Srpskoj. Etički kodeksi predstavljaju važnu komponentu integriteta skupština. Ukoliko se dosljedno primjenjuju, kodeksi znatno jačaju odgovornost, efikasnost i povjerenje javnosti u institucije vlasti.
Pozivamo sve skupštine da razmotre uvođenje/revidiranje etičkih kodeksa kao važan korak ka stvaranju učinkovitog sistema etičke odgovornosti i daljem razvoju zdrave i odgovorne demokratije.
Iskreno se zahvaljujemo lokalnim praktičarima iz opština i gradova koji su dali svoj doprinos pri izradi modela.

Eticki Kodeks 54.16KB