U okviru projekta "Unapređenje efikasnosti lokalnih usluga (PIPLS) u BiH" izrađen je dokument "Izvještaj o politikama i praksama javnih nabavki na lokalnom nivou u BiH", koji je izrađen u okviru projekta "Unapređenje efinasnosti lokalnih usluga (PIPLS) u BiH.
Projekat finansira Švedska a sufinansira i implementira Razvojni program ujedinjenih naroda (UNDP). 
Izvještaj je imao za cilj pružiti sveobuhvatan uvid u prakse provođenja javnih nabavki na lokalnom nivou, sa aspekta ugovornih organa i ponuđača, te formulisati preporuke s ciljem efikasnih i transparentnih javnih nabavki i svrsishodnog trošenja javnih sredstava.