Savez opština i gradova Republike Srpske objavljuje direktan poziv za podnošenje prijedloga projekata partnerskih jedinica lokalne samouprave. Direktni poziv je jedna od aktivnosti druge faze projekta Jačanje uloge lokalnih zajednica u Bosni i Hercegovini (projekat MZ), koji implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija, a finansiraju Vlade Švajcarske i Švedske.
 
Popunjen komplet dokumentacije za projekat sa svom potrebnom dokumentacijom potrebno je dostaviti u jednoj štampanoj i jednoj elektronskoj kopiji (USB) u zatvorenoj koverti do 3. novembra 2023. godine. do 15.00 časova
 
U prilogu možete pronaći sledeću potrebnu dokumentaciju:
 
- Tekst direktnog poziva
 
- Obrazac predloga projekta
 
- Pregled budžeta
 
- Matrica logičkog okvira
 
- Plan aktivnosti
 
- Pismo o obavezi o obaveznom sufinansiranju od strane JLS
 
- Pismo obaveze za dodatno sufinansiranje