VODIČ ZA SPREČAVANjE I BORBU PROTIV SEKSIZMA NA LOKALNOM NIVOU U BiH
Ovaj vodič za žene i muškarce u lokalnoj politici o "Sprečavanju i borbi protiv seksizma na lokalnom nivou u BiH", pripremljen je u okviru projekta "Inoviranje demokratskog učešća na lokalnom nivou u BiH", koji proovodi Kongres lokalnih i regionalnih vlasti Savjeta Evrope, u okviru Akcionog plana Savjeta Evrope za BiH  (2022-2025).