Objavljeno 29.01.2024. godine
Obavještavamo zainteresovanu javnost da je Narodna skupština Republike Srpske na Sedmoj redovnoj sjednici, održanoj 22. decembra 2023. godine, usvojila Nacrt zakona o lovstvu, a Zaključkom broj: 02/1-021-1493/23 od 22. decembra 2023. godine, objavljenom u „Službenom glasniku Republike Srpske“, broj: 113/23 od 26. decembra 2023. godine, obavezala je Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske (u daljem tekstu: Ministarstvo), da o predmetnom Nacrtu zakona sprovede javnu raspravu u roku od 90 dana.   
U cilju sprovođenja navedenog Zaključka, obavještavamo Vas da će Ministarstvo organizovati javnu raspravu o Nacrtu zakona o lovstvu po slijedećem rasporedu:  
 
MJESTO ODRŽAVANjA DATUM
(dan/mjesec/godina)
 
BIJELjINA
Sala za sastanke, Centar za kulturu
Bijeljina, Patrijarha Pavla br. 1.                  
06.02.2024.
(utorak)
11:00 časova
 
ISTOČNO SARAJEVO
Sala Skupštine Grada Istočno Sarjevo
Stefana Nemanje br. 14.
07.02.2024.
(srijeda)
10:00 časova
 
TREBINjE
              Sala Skupštine Grada Trebinje
Vuka Karadžića br.2
08. 02.2024.
(četvrtak)
10:00 časova
 
PRIJEDOR
Sala za sastanke Arcelor Mittal
Akademika Jovana Raškovića br. 1.
13. 02.2024.
(utorak)
11:00 časova
 
BANjA LUKA
Sala Privredne komore Republike    
Srpske
Branka Ćopića br. 6.
14.02.2024.
 (srijeda)
11:00 časova
 
Nacrt zakona o lovstvu objavljen je na internet stranici Narodne skupštine Republike Srpske (u rubruci Akti-Javne rasprave), kao i na internet stranici Ministarstva (u rubrici Pravni i administrativni okvir-Javne rasprave), odakle se može preuzeti.
 
Primjedbe i sugestije mogu se dostaviti i u pisanoj formi na adresu Trg Republike Srpske broj 1, 78 000 Banja Luka ili u elektronskoj formi. Rok za dostavljanje primjedbi i sugestija je 15 dana i počinje da teče od dana objavljivanja Nacrta zakona na internet stranici Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Kontakt-osobe u Ministarstvu su: Goran Zubić, načelnik odjeljenja za lovstvo telefon: 051/338-363, e-mail: G.Zubic@mps.vladars.rs i Milanka Jovanović, viši stručni saradnik za lovstvo, telefon: 051/338-349, e-mail: m.jovanovic@mps.vladars.rs