Podsjećamo vas da je 19. januar 2021. godine krajnji rok za dostavljanje sažetka projekta za 5. Poziv za finansiranje prekograničnih projekata za zaštitu klime koji se finansira u okviru Evropske klimatske inicijative (EUKI).
Molimo aplikante iz Republike Srpske da na mejl fondovieu@meoi.vladars.netpotvrde prijavu projekta u okviru ovog poziva.