Obavještavamo vas da je Regionalni Challenge fond (RCF) objavio Prvi poziv za podnošenje Izjave o zainteresovanosti za podršku investicijama za projekte dualnog obrazovanja.Rok za podnošenje prijava je 30. april 2021. godine. Regionalni Challenge fond će podržati:Institucije za stručno obrazovanje i obuku da usklade programe sa potrebama kompanija ulažući u trening, opremu i objekte koje preduzeća danas koriste; Razvoj i sistematsku upotrebu kooperativnih metoda obuke i uvođenje novih tehnologija; Udruživanje preduzeća sa institucijama za stručno obrazovanje i obuku kako bi napravili program obuke koji odgovara njihovim potrebama, rješavajući tako nedostatak ljudskih resursa i gradeći kapacitete tamo gdje je to najpotrebnije.Ukupan budžet Fonda za period od 2021. do 2025. godine iznosi 18,8 miliona evra. Na predmetni poziv mogu se prijaviti konzorcijumi koji se sastoje od jedne institucije za stručno obrazovanje i obuku i najmanje dvije kompanije koje dolaze iz zemalja Zapadnog Balkana.U prilogu dostavljamo Poziv za prijavu, a detaljne informacije o Pozivu dostupne su OVDJE.
Molimo aplikante iz Republike Srpske da na mejl fondovieu@meoi.vladars.netpotvrde prijavu projekta u okviru ovog poziva.