Obavještavamo vas da je UNESCO objavio Poziv za Promociju održivog razvoja kroz UNESCO programe i lokacije.
 
Rok za podnošenje prijave je 09. maj 2022. godine do 23:59 časova.
 
Projekat ima za cilj da promoviše održivu i klimatski neutralnu Evropu kroz istraživanje i obrazovanje sa ciljem razvoja inovativnih rješenja za probleme životne sredine u odabranim UNESCO lokacijama.
 
Projekat će se fokusirati na 3 komponente/očekivane rezultate:
OR 1: Promocija istraživanja primijenjenih i primjenljivih na UNESCO-ovim lokacijama u vezi sa biodiverzitetom, održivošću, vodama, okeanima i klimom;
OR 2: Promocija i implementacija obrazovanja za održivi razvoj, obrazovanja u oblasti vodoprivrede, obrazovanja o klimatskim promjenama ili okeanima na UNESCO-ovim lokacijama, i
OR 3: Inovativna „zelena“ i „plava“ rješenja za održivi razvoj i ublažavanje i prilagođavanje klimatskim promjenama a koja se promovišu na UNESCO-ovim lokacijama.
 
Maksimalan iznos po projektu je 25 000 američkih dolara.
 
U prilogu dostavljamo Poziv za dostavljanje prijedloga, a detaljne informacije dostupne su OVDJE.
 
Molimo aplikante iz Republike Srpske da na mejl fondovieu@meoi.vladars.net potvrde prijavu prijedloga projekta u okviru ovog poziva.