Savez opština i gradova Republike Srpske u okviru II faze Projekta “Jačanje uloge mjesnih zajednica u BiH ” kojeg provodi UNDP uz finansijsku podršku Vlade Švicarske i Vlade Švedske, objavljuje Javni oglas za izbor konsultanta za izradu Analize trenutnog regulatornog statusa mjesnih zajednica u partnerskim jedinicama lokalne samouprave i izradu preporuka za poboljšanje i/ili prilagođavanje zakonodavnog okvira rodno osjetljivim modelima vizije mjesnih zajednica.
Sve detaljnije informacije se nalaze se u priloženom dokumentu.