Obavještavamo vas da je otvoren Program podrške razvoju digitalnih inovacionih čvorišta na Zapadnom Balkanu, koji se finansira od strane Savjeta za regionalnu saradnju (RCC).
 
Program je otvoren za podnošenje projektnih prijedloga do 31. maja 2023. godine do 12.00 časova.
 
Opšti cilj programa je da pruži podršku razvoju digitalnih inovacionih čvorišta na Zapadnom Balkanu.
 
Na predmetni program mogu se prijaviti konsultantske kuće i individualni konsultanti koji ispunjavaju specifične uslove navedene u pozivu.
 
Ukupan budžet programa iznosi 15 000 evra.
 
U prilogu vam dostavljamo Programsku dokumentaciju i aplikacioni formular, a detaljne informacije o pozivu dostupne su OVDJE.
 
Molimo aplikante iz Republike Srpske da na imejl fondovieu@meoi.vladars.net potvrde prijavu prijedloga projekta u okviru ovog poziva.