Obavještavamo vas da je otvoren poziv za Know-how program razmjene koji se finansira od strane Centralnoevropske inicijative (CEI).
 
Poziv je otvoren za prijave do 14. jula 2023. godine do 23.59 časova.
 
Opšti cilj poziva je da podrži projekte koji podstiču evropske integracije zemalja kandidata ubrzavanjem reformi i usvajanjem acquis communautaire.
 
Na predmetni poziv mogu se prijaviti sva pravna lica, javna ili privatna, kao i međunarodne i nevladine organizacije koje djeluju u javnom interesu. Da bi prijava bila potpuna potrebno je da je podnesu najmanje dva pravna lica u saradnji, što je detaljnije obrazloženo u samom pozivu.
 
Ukupan budžet Poziva iznosi 250 000 evra, dok grant po svakom odobrenom projektu iznosi najviše 40 000 evra.
 
U prilogu vam dostavljamo Aplikacioni paket, a detaljne informacije o pozivu dostupne su OVDJE.
 
Molimo aplikante iz Republike Srpske da na imejl fondovieu@meoi.vladars.net potvrde prijavu prijedloga projekta u okviru ovog poziva.