Obavještavamo vas da će Drugi poziv u okviru Intrreg programa za dunavski region 2021-2027 biti objavljen 02. oktobra 2023. godine.
 
Rok za podnošenje projektnih prijedloga je 29. februar 2024. godine.
 
Specifični ciljevi Drugog poziva su:
SC 1.1 Istraživanje i inovacije,
SC 1.2 Vještine za pametnu specijalizaciju, industrijsku tranziciju i preduzetništvo,
SC 2.1 Obnovljivi izvori energije,
SC 2.2 Prilagođavanje klimatskim promjenama i prevencija rizika od katastrofa,
SC 2.3 Pristup vodi i održivo upravljanje vodama,
SC 2.4 Zaštita i očuvanje prirode i biodiverziteta,
SC 3.1 Tržište rada i pristup kvalitetnom zapošljavanju,
SC 3.2 Obrazovanje, obuka i doživotno učenje,
SC 3.3 Kultura i održivi turizam,
SC 4.2 Institucionalni kapaciteti za teritorijalnu i makroregionalnu upravu.
 
Na predmetni poziv mogu se prijaviti javni organi, neprofitne organizacije, obrazovne institucije, istraživačke organizacije i druge relevantne zainteresovane strane iz dunavskog regiona. Svaki projekat mora uključiti najmanje tri projektna partnera za finansiranje iz tri različite zemlje programske oblasti.
 
Ukupan budžet Poziva iznosi 55 051 854,53 evra.
 
Detaljne informacije o pozivu dostupne su OVDJE.
 
Molimo aplikante iz Republike Srpske da na imejl fondovieu@meoi.vladars.net potvrde prijavu prijedloga projekta u okviru ovog poziva.