Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD 2) finansira Evropska unija, a provodi Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) na teritoriji Zapadnog Balkana: u Albaniji, Bosni i Hercegovini (BiH), Crnoj Gori, Kosovu* Sjevernoj Makedoniji i Srbiji. ReLOaD je započeo drugu fazu implementacije 1. januara 2021. godine i tokom naredne 4 godine cilj projekta je jačanje participativne demokratije i EU integracija na Zapadnom Balkanu kroz osnaživanje civilnog društva i mladih da aktivno učestvuju u donošenju odluka, te unapređenje poticajnog pravnog i finansijskog okruženja za organizacije civilnog društva (OCD).
 
Ukupna vrijednost projekta je 15,06 miliona USD, a finansira ga većinski Europska unija, iz Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA). Vrijednost projektne komponente u BiH je 4,40 miliona USD. ReLOaD 2 u BiH će uključiti minimalno 12 jedinica lokalne samouprave (JLS).
 
Pozivaju se JLS koje su učestvovale u prethodnoj fazi ReLOaD projekta ili jednoj od faza projekta Jačanje lokalne demokratije (LOD projekat) da izraze interes za učestvovanje u projektu. U okviru ovog direktnog poziva će biti odabrano minimalno 7 partnerskih JLS kojima će biti pružena podrška u daljem razvoju transparentnih mehanizama za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata civilnog društva.
 
Podnošenje prijava i rokovi
 
Kriteriji za prijavu i odabir JLS opisani su u Smjernicama za podnosioce prijava koje su, uz ostalu prijavnu dokumentaciju, objavljene na sljedećem linku: https://procurement-notices.undp.org/view_notice.cfm?notice_id=76360 Poziv je otvoren u periodu od 15. marta 2021. godine do 12. aprila 2021. godine.
 
Informativne sesije o javnom pozivu će se održati putem ZOOM platforme 23. marta, 30. marta i 06. aprila 2021. godine, a dodatne informacije za ove sesije će biti objavljene na gore navedenim web stranicama.
 
Prijavni obrazac i sva ostala zahtijevana dokumentacija treba biti dostavljena u jednom štampanom primjerku i u elektronskoj formi (USB) putem preporučene pošte ili lično najkasnije do 12.aprila 2021. godine do 17:00 sati, na sljedeću adresu:
 
UNDP BiH
 
Za: Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu - ReLOaD
 
Zgrada Ujedinjenih nacija
 
Zmaja od Bosne bb
 
71000 Sarajevo
 
Bosna i Hercegovina
 
Prijave za učešće podnesene na druge načine (npr. faks ili email) neće biti uzete u razmatranje. Prijave koje stižu poštom, trebaju imati poštanski žig koji ukazuje da je prijava poslana u okviru navedenog roka. Za dodatne informacije i pojašnjenja molimo vas da zahtjeve uputite elektronskom poštom: registry.ba@undp.org  Odgovori na pitanja će vam biti dostavljeni u pisanoj formi u roku od tri radna dana nakon prijema upita.
 
____________________________________________________________
 
* Za Europsku uniju, ovo imenovanje ne dovodi u pitanje stav o statusu i u skladu je s UNSCR 1244/1999 i Mišljenjem ICJ-a o proglašenju nezavisnosti Kosova. Za UNDP sve reference na Kosovo shvatit će se u kontekstu UN-ove Rezolucije 1244/1999