Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu  (ReLOaD2) objavljuje
javni poziv za jedinice lokalne samouprave za učešće u projektu
ReLOaD2 finansira Europska unija a provodi Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) na teritoriji Zapadnog Balkana u: Albaniji, Bosni i Hercegovini (BiH), Crnoj Gori, Kosovu* Sjevernoj Makedoniji i Srbiji. ReLOaD je započeo drugu fazu implementacije 1. januara 2021. godine i tokom naredne 4 godine cilj projekta je jačanje participativne demokratije i EU integracija na Zapadnom Balkanu osnaživanjem civilnog društva i mladih da aktivno učestvuju u donošenju odluka te unapređenjem poticajnog pravnog i finansijskog okruženja za organizacije civilnog društva (OCD).
Ukupna vrijednost projekta je 13 miliona eura, a finansira ga Europska unija, iz Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA). Vrijednost projektne komponente u BiH je 3,6 miliona eura
Pozivaju se JLS koje nisu do učestvovale u prethodnoj fazi ReLOaD projekta ili jednoj od faza projekta Jačanje lokalne demokratije (LOD projekat) da izraze interes za učestvovanje u projektu. U okviru ovog javnog poziva će biti odabrano minimalno 5 partnerskih JLS kojima će biti pružena podrška u daljem razvoju transparentnih mehanizama za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata OCD. 
 
Podnošenje prijava i rokovi
Kriteriji za prijavu i odabir JLS opisani su u Smjernicama za podnosioce prijava koje su, uz ostalu prijavnu dokumentaciju: UNDP | Procurement Notices - 76890 - Javni poziv za učešće u ReLOaD2
Poziv je otvoren u periodu od 31. marta 2021. godine do 30. aprila 2021. godine.
Informativne sesije o javnom pozivu će se održati putem ZOOM platforme 08. aprila, 15. aprila i 22. aprila 2021. godine, a dodatne informacije za ove sesije će biti objavljene na gore navedenim web stranicama i službenom Facebook nalogu UNDP-a.
Prijavni obrazac i sva ostala zahtijevana dokumentacija treba biti dostavljena u jednom štampanom primjerku i u elektronskoj formi (USB) putem preporučene pošte ili lično najkasnije do 30.aprila 2021. godine do 17:00 sati, na sljedeću adresu:
UNDP BiH
Za: Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu - ReLOaD2
Zgrada Ujedinjenih nacija
Zmaja od Bosne bb
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
Prijave za učešće podnesene na druge načine (npr. faks ili email) neće biti uzete u razmatranje. Prijave koje stižu poštom, trebaju imati poštanski žig koji ukazuje da je prijava poslana u okviru navedenog roka. Za dodatne informacije i pojašnjenja molimo vas da zahtjeve uputite elektronskom poštom na adresu: registry.ba@undp.org. Odgovori na pitanja će vam biti dostavljeni u pisanoj formi u roku od tri radna dana nakon prijema upita. 
 
* Za Europsku uniju, ovo imenovanje ne dovodi u pitanje stav o statusu i u skladu je s UNSCR 1244/1999 i Mišljenjem ICJ-a o proglašenju nezavisnosti Kosova. Za UNDP sve reference na Kosovo shvatit će se u kontekstu UN-ove Rezolucije 1244/1999