Osamnaestog februara održa je  Vebinar na temu “Uspostavljanja dijaloga za društveni (socijalni) forum”. Domaćin webinara bila je Zajednica jedinica lokalne samouprave Republike Sjeverne Makedonije (ZELS), koja je podijelila znanja o sljedećem: 
 
·         Forumu za socijalni dijalog kao konceptu participativnog pristupa u procesu donošenja odluka 
·         Ulozi lokalnih vlasti i ključnim karakteristikama foruma za socijalni dijalog kao alata za pružanje socijalnih usluga ranjivim grupama 
·         Primjerima foruma za socijalni dijalog iz regiona 
 

Vebinari su aktivnosti NALAS projekta ,,Jačanje lokalnih kapaciteta za implementaciju Agende 2030 i principa Nikoga ne zapostaviti", koji sprovode asocijacije lokalnih vlasti Zapadnog Balkana u saradnji sa regionalnim projektom ,,Socijalna prava za ugrožene grupe". Regionalni projekat provodi Njemačko društvo za međunarodnu saradnju (GIZ) u ime Saveznog ministarstva za ekonomsku saradnju I razvoj-BMZ 
 
U okviru webinara su predstavljena i dobra iskustva iz SORI 1 projekta.