Prvog i drugog decembra 2021.godine putem onlajn platforme održana je Regionalna konferencija na temu "Izrada politika zasnovanih na dokazima na lokalnom i nacionalnom niovu na osnovu socijalnog mapiranja. 
Na ovom događaju učestvovali su svi savezi opština i gradova iz jugoistočne Evrope koji su partneri na projektu "Socijalna prava ranjivih grupa"-SORI 2 koji finansira GIZ -Njemačko društvo za tehničku pomoć i saradnju a implementira ga NALAS sa svojim članovima-udruženjima lokalnih vlasti.
Konferencija je bila prilika da se prezentuju rezultati socijalnog mapiranja u zemljama regije uz prisustvo  relevantnih predstavnika kao i potreba o ramjeni podataka između lokalnog i entitetskog/državnog nivoa.
Zaključci i smjernice sa ovog skupa, kao odrednice za buduće procese, daće značajan doprinos u daljnjem radu, zajedničkom kreiranju planova i saradnji, kako na lokalnom, tako i na regionalnom nivou.