Raspored održavanja javnih rasprava na temu Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju:
- Banja Luka, 4.maj 2022., 12 časova , Administrativni centar Vlade Republike Srpske
- Istočno Sarajevo, 10.maj 2022., 12 časova, Administartivni centar grada Istočno Sarajevo
- Bijeljina, 13.maj 2022., 12 časova, Centar za kulturu "Semberija"