U Skoplju je 14.i 15. juna održana regionalna završna Konferencija projekta Socijalna prava za ranjive grupe, u kome su učestvovale jedinice lokalne samouprave jugoistočne Evrope, na čelu sa Savezima opština i gradova, uz podršku Mreže NALAS i GIZ-a.
Događaj je okupio 75 opštinskih predstavnika koji su razmjenili iskustva i dobre prakse iz svojih sredina a na temu socijalnih pristupa: Dnevni centri, Povećanje svjesti o ranjivim grupama, Mobilni terenski timovi, Povjernik za manjine, Forum za socijalni dijalog, Inkluzivno upravljanje rizikom od katastrofa i Socijalno mapiranje.
Uspješnom realizacijom ove faze projekta, učesnici su imali priliku da istaknu najveća dostignuća i rezultate tokom projektne implementacije, kao i da istaknu izazove sa kojima su se susretali i preporuke koje imaju za cilj kreiranje naredne faze projekta koja se očekuje da otpočne u novembru 2022.godine.