U Banja Luci je dana 6. oktobra 2022. godine održan sastanak Fokus grupe revizije učinka “Pronatalitetne mjere u jedinicama lokalne samouprave u RS”. Preliminarni rezultati revizije učinka koju je provela Glavna služba za reviziju javnog sektora RS predstavljeni su predstavnicima Ministarstva porodice, omladine i sporta RS, Saveza opština i gradova RS, jedinica lokalne samouprave u RS i drugim zainteresovanim subjektima. Cilj prezentacije je da se aktivnim učešćem članova Fokus grupe, njihovim mišljenjima, prijedlozima i sugestijama dobiju još kvalitetniji rezultati revizije.