Pod sveobuhvatnim principom "Ne zapostavljajte nikoga", održana je Regionalna konferencija u Skoplju, u periodu od 17. do 18. januara 2023.godine. Konferencija je fokusirana na razmjenu praksi o društvenim pristupima i upravljanju različitošću kao alatu za socijalno uključivanje i smanjenje diskriminacije za manjine i ranjive grupe na Zapadnom Balkanu.
Učesnici konferenciji bili su predstavnici asocijacija lokalnih vlasti jugoistočne Evrope i predstavnici jedinica lokalne samouprave iz jugoistočne Evrope uključujući nevladin sektor. Zemlje učesnice su Srbija, Bosna i Hercegovina, Sjeverna Makedonija, Albanija i Kosovo*